UNITED SICKNESS FEST #3

UNITED SICKNESS FEST #3

23. oktober arrangeres det en liten koselig festival i Selestat i Frankrike. Festivalen heter UNITED SICKNESS FEST og arrangeres for tredje gang. 8 band av den mer extreme death metal typen skal spille.

The UNITED SICKNESS FESTIVAL (GRIND vs DEATH) will happen in Selestat (France) in October 2010, 23rd. Performing bands for this edition will be :  

ROTTEN SOUND (FIN) -> www.myspace.com/rottensound
MALIGNANT TUMOUR (CZ) -> www.myspace.com/malignanttumour
GOREZONE (GER) -> www.myspace.com/gorezoneinyourface
RECTAL SMEGMA (HOL) -> www.myspace.com/westlandgoregrind
TORTURED SOUL (FR) -> www.myspace.com/torturedsoul68
RUBUFASO MUKUFO (CZ) -> www.myspace.com/rubufasomukufo
TREPAN DEAD (FR) -> www.myspace.com/trepandead
HUMAN PARASITE (FR) -> www.myspace.com/humanparasitefcdm