2013 Caliban Session – Trondheim Edition – Samfundet

2013 Caliban Session – Trondheim Edition – Samfundet

Snakk om å bli lurt. Fikk inntrykket av at det var fem band denne kvelden, men etter å ha sett fem band spille kunne jeg mer sikkerhet fastslå at ingen av dem var verken Bare Egil eller Black Debbath. Med så mange band, og så mye ukjent, må dermed dette bli mer en stemningsrapport enn en vanlig anmeldelse, men så var heller ikke dette en vanlig konsert. Nei, dette virket mer som en litt forvokst familiesammenkomst for gjengen rundt Duplex Records og Caliban Studios.

Kveldens artister var Thulsa Doom, Black Debbath, Bare Egil Band, El Doom & the Born Electric, El Cuero, Sweden, Last Heat, Dupsomaniacs, 15 år på Trass og De Sørgelige Restene, som alle leverte gode konserter med varierende grad av underholdning for undertegnedes del. De som for meg gjorde det største inntrykket var, som forventet, Black Debbath og Bare Egil Band. Kanskje mye fordi det var musikk ispedd humor jeg hadde forventet fra kvelden, kanskje fordi de var de to artistene jeg hadde et forhold til fra før. Men til tross for at kvantiteten denne kvelden tok meg på sengen ble det en fin og morsom kveld i Storsalen.