Streiken på Rockefeller utsatt inntil videre

Streiken på Rockefeller utsatt inntil videre

I en e-mail fra Auditorium AS kan vi lese følgende beskjed:

Vi har nå fått beskjed fra Riksmeklingsmann Inger Tellefsen at Fellesforbundet utsetter en iverksettelse av eventuell streik blant et mindretall av de ansatte på Rockefeller til etter en kjennelsen fra Arbeidsretten foreligger. Tvisten dreier seg om hvorvidt en iverksettelse av en streik er lovlig eller ikke så lenge Rockefeller er bundet opp av en gjeldende tariffavtale.

Tidligere i dag fikk vi tilsendt en mail fra Roar Gulbrandsen, daglig leder i Auditorium AS i Rockefeller, der han forklarer det meste rundt arbeidskonflikten på Rockefeller.

Rockefeller sier ja til en sentral tariffavtale for konsertbransjen.

Vi har en arbeidskonflikt på trappene på Rockefeller da noen av de ansatte ønsker en sentral tariffavtale. Vi ser dette poenget og sier ja til å inngå en slik avtale med den trygghet det vil være for den enkelte ansatt, men problemet er at det ikke finnes en egen avtale for vår bransje, konsertbransjen. Derfor er Riksavtalen som er laget for hoteller og restauranter blitt foreslått. Denne er ikke tilpasset konsertdrift i det hele tatt. Fellesforbundets avdelinger innen hotell og restauranter har ingen kompetanse eller interesse opplever vi, overfor de spesielle driftselementene og rammevilkår rockebransjen jobber under. Under møter har vi meddelt at vi ønsker å bidra til en landsomfattende tariffavtale for konsertbransjen og ba om å få opprettet en slik dialog, men Fellesforbundet ønsket ikke dette.

Derfor må vi løfte denne saken ut av Rockefeller og ut av hotell og restaurantområdet i Fellesforbundet og arbeide med LO sentralt for å få i gang en dialog om en bransjeavtale for et nytt tarifftomt område. Det er flere virksomheter over det ganske land som sliter med dårlig avtaleverk og utstabile rammebetingelser. Gjennom styreverv i spillestedsorganisasjonen Norgesnettet gjennom mange år, kjenner vi godt til spillestedsutfordringer rundt om kring i landet. Vi opplever at vi har mye av dette på plass lokalt her på Rockefeller noe som kunne ha blitt brukt i arbeidet med en sentral avtale. Ved å gå i spissen for et arbeid om et felles avtaleverk vil det gjøre det lettere for ansatte og frivillige i landets mange rockeklubber, konsertsteder og festivaler å oppleve at lønns- og arbeidsvilkår er tilpasset deres hverdag. Arbeidsgivere som oss ville også ha glede av et felles rammeverk som sikrer både bedrift og ansatte rimelige vilkår.

Men vi er altså ikke et hotell og det tror jeg både opinionen og LO forstår. En sentral tariffavtale for konsertbransjen er blitt etterlyst av flere virksomheter og ansatte i det siste har jeg forstått, men det gjenstår et arbeid for å kartlegge dette og for å sjekke om dette er noe vi kan få gjennomslag for på andre konsertsteder. Hovedgrunnen til at vi tror tiden er inne nå er at vi tror det vil skade bransjen som sådan ved at flere og flere konsertsteder vil bli forsøkt presset inn i en avtale de ikke hører hjemme i.

Vi tror at dette er den riktige måten å etablere dette på og slippe å måtte endre driftskonsept for å tilpasse seg avtaler for andre arbeidsområder. Med vår interesseorganisasjon Norsk Rockforbund (NRF) og deres 237 tilsluttede medlemsvirksomheter i tillegg til de mange konsertstedene som ikke fanges opp av NRF, som utgangspunkt for å etablere en sentral avtale, tror og håper jeg at LO ønsker en slik dialog. Vi må huske at konsertbransjen er relativ ny i Norge og har hatt en kraftig vekst først i de siste årene. Tiden er inne for å bli tatt seriøst og for å etablere landsomfattende avtaler som sikrer alle rettigheter.

Vi ønsker å bidra i å utvikle en ny rocketariff for konsertbransjen og sier altså ja til en sentral bransjeavtale og håper at Fellesforbundet/LO griper denne muligheten til å øke medlemsmassen ved å innlemme et nytt tarifftomt område.

I situasjonen på Rockefeller er det beklagelig at Fellesforbundet på vegne av sine medlemmer ikke ønsker å ha en dialog med konsertstedet. Det ønsker vi. Vi tar våre ansatte på alvor når vi går inn for en sentral bransjeavtale. Når Fellesforbundet i forhandlingene avviste dette, foreslo vi å sette oss ned for å se på om det var mulig å forhandle frem en særavtale parallelt med å innføre Riksavtalen, slik de har foreslått. Dessverre så var heller ikke dette et forslag som ansatte som er medlem i Fellesforbundet kunne si ja til. Riksavtalen må signeres først før de er villige til å forhandle om lokale tilpasninger. Det er ikke bare enkelt for oss å skrive under en avtale vi ikke kjenner, som virkelig ikke er laget for vår bransje og som absolutt har mange elementer som vi da måtte ha forhandlet oss bort fra etterpå. Det blir å gå helt baklengs inn i fremtiden å gjøre det på den måten. Men vi vil når som helst sette oss ned med de ansatte å diskutere løsninger slik at vi kan unngår konflikt og dårlig arbeidsklima

Det er viktig for oss at alle ansatte har det bra på jobb. Vi mener oppriktig at vi skal jobbe for å bevare et godt klima også i tiden fremover. Parallelt med denne prosessen har vi altså startet arbeidet med å utvikle en sentral avtale for konsertbransjen som vi mener er riktig vei å gå videre.