Flere billetter til salgs

Flere billetter til salgs

Flere billetter isalg nå!

Etter å ha solgt ut Sentrum Scene på 2 timer, flyttet vi showet til Oslo Spektrum.
Disse billettene ble også svært fort utsolgt og etterspørsel etter billetter er fremdeles stor.

Vi har derfor nå fått ok til å åpne flere billetter for salg, og disse billettene er nå
tilgjengelig via :

www.livenation.no
www.billettservice.no / tlf. 815 33 133
www.oslospektrum.no / tlf. 815 11 211