SUSPERIA –

Lend intervjuet Susperias vokalist Athera, igjen, etter en del misforst�elser, i begynnelsen av mai. Og etter litt vissvass og pisspreik, kom vi i gang med mer relevante temaer: