Fordervelse og G. Antonsen forlater KOLDBRANN

Fordervelse og G. Antonsen forlater KOLDBRANN

Fordervelse og G. Antonsen forlater KOLDBRANN

KOLDBRANN har valgt å avslutte samarbeidet med sin trommeslager gjennom 7 år, Fordervelse, grunnet interne uoverensstemmelser. Fordervelse har spilt trommer på samtlige av KOLDBRANNs utgivelser og konserter til nå, og hatt en betydelig rolle for bandets utvikling.

Kort tid etter denne hendelsen har G. Antonsen meddelt at han ønsker å tre tilbake fra sin plass som 2. gitarist i bandet, da han ikke lenger føler at han har kapasitet til å fortsette en aktiv turnévirksomhet. Antonsen har gitt jernet for KOLDBRANN siden 2004, både på scene og 
innspillinger.

Det resterende KOLDBRANN er takknemlig for alt arbeidet dere har lagt ned i bandet i årenes løp, og vi ønsker dere det beste for fremtiden!

Disse omveltningene skaper noen utfordringer for KOLDBRANN, men de kreative krefter i bandet er fortsatt intakte, og det er ingen planer om å legge inn årene. Det jobbes hardt med å få inn erstattere, og vi har allerede et par veldig lovende kandidater i sikte.

Vi vil komme tilbake med en oppdatering så snart de siste bitene er falt på plass!

Kvass, Mannevond og S. Johnskareng

NB: en statement fra Fordervelse finnes på hans MySpace-side: 
www.myspace.com/fordervelse

www.koldbrann.net
www.myspace.com/koldbrann