Wacken Metal Battle – Delfinale Trondheim

Wacken Metal Battle – Delfinale Trondheim

WACKEN METAL BATTLE DELFINALE TRONDHEIM:

Trondheim Scene, 7. MARS. Dørene åpner 20.00, første band 20.30 CC:
100KR 18 år leg.

REKKEFØLGE BAND

20.30 – MANIFEST (www.myspace.com/manifestnorway)
21.00 – TELLUS REQUIEM (www.myspace.com/tellusrequiem)
21.30 – MLGF (www.myspace.com/mlgf)
22.00 – MAX MIDSUN (www.myspace.com/maxmidsun)
22.30 – IRR (www.myspace.com/irrchaos)
23.00 – PELAGIC (www.myspace.com/pelagicband)
23.30 – METHERRA (www.myspace.com/metherra)
00.00 – VIOLATED (www.myspace.com/theviolated)
00.30 – Dommermøte
01.00 – Annonsering av Finalisten!