NORSK BLACK METAL = DRITT

NORSK BLACK METAL = DRITT

Men utfører Gaahl denne formen for kunst, eller er han kort og langt en sjel som tillater at mørket kommer til uttrykk, så lar han heller oss andre definere det som black metal? Hva er så black metal?

Gå til http://www.imhotep.no/no/?did=9075049 og les det stillferdige intervjuet gjort av Roy Kristensen i samtale med Gaahl over et glass vin i Bergen; et roligere intervju der det sensasjonspregede ikke er i fokus, men heller dybden i artisten Gaahl.

Samtidig kan dere lese Februars leder (http://www.imhotep.no/no/?aid=9071308), der en gjesteskribent uttrykker på en utfordrende måte at norsk black metal = dritt. Du har selvsagt muligheten til å kommentere dette selv, si din egen mening eller bare kose deg med "My Boobs Are OK".