Tilbud på festivalpass

Tilbud på festivalpass

Tredagerspass inkludert camp koster 950,- fram til 1.juni. Det som er igjen av tredagerspass legges så ut for 1050,- på billettservice.no fram til onsdag 25.juli kl 12.00

Dagsprogrammet blir lagt ut på hjemmesidene 1.juni, og på samme dag legges et meget begrenset opplag dagsbilletter til salg. De koster 525,- pr dag. Da får du tilgang til camp den dagen du besøker festivalen, samt et tjuetalls artister å nyte på de fire ulike scenene våre.