HÅVARD REM – Innfødte Skrik (Norsk Svartmetall)

Håvard Rems "Innfødte skrik" er en viktig dokumentasjon av en av musikkens meste spennende fenomener og stilformer; Black Metal. Denne ekstreme musikkformen har fanget mange menneskers hjerter gjennom hele den vestlige verden og i noen tilfeller brutt gjennom til også andre deler av vår fantastiske og mangfoldige planet. Selv om Herr Rem helt klart har…