Garage Oslo endrer aldersgrense

Garage Oslo endrer aldersgrense

Id er 20 år på alle konserter hvis ikke annet er oppgitt her på hjemmesiden eller i Garage Oslo sine annonser/plakater. I helgene må du ha fylt 22 år for å komme inn.
Vi arrangerer enkelte konserter på ukedager med 18 års grense og noen ganger helt fri aldersgrense. Se i programmet hvilke konserter dette gjelder.
For andre praktiske opplysninger les her .