4 x Death Fest

4 x Death Fest

GROTESQUE HYSTERECTOMY, EXECRATION og HELLISH OUTCAST vil i løpet av ca 2 uker i slutten av april og begynnelsen av mai være hovedingrediensene i hele 4 Death Fest kvelder i Oslo, Kristiansand, Bergen og Sandnes. De 2 førstnevnte spiller alle 4 kveldene, mens Hellish Outcast kun er med i Oslo og Bergen.

Oslo Death Fest 25.4 @ Elm Street. Grotesque Hysterectomy, Execration + Hellish Outcast
Kristiansand Death Fest 2.5 @ På Hjørnet. Grotesque Hysterectomy + Execration
Bergen Death Fest 7.5 @ Garage. Grotesque Hysterectomy, Execration + Hellish Outcast
Sandnes Death Fest 8.5 @ Tribute. Grotesque Hysterectomy + Execration