Påmeldingsfristen til Wacken Metal Battle forlenget

Påmeldingsfristen til Wacken Metal Battle forlenget

Pga at de siste par ukene av fristen befant seg tett oppunder/og i Jul/Nyttår så har vi bestemt
oss for å forlenge fristen for Wacken Metal Battle til 15. Januar!

Dette gjelder alle byer!

Fortsatt lykke til og Godt Nytt År!

Mvh
Zone Booking og Management

www.zone-home.net