NORWAY ROCK bryter med Tort & Svie

NORWAY ROCK bryter med Tort & Svie


Kvinesdal Rock Festival AS og Tort og Svie AS skiller lag

Kvinesdal Rock Festival AS og investorfirmaet Tort og Svie AS startet tidlig i år et nytt samarbeid som dannet Norway Rock Festival AS.

Norway Rock Festival 2008 ble arrangert i Kvinesdal og trakk nærmere 17 000 mennesker med artister som blant annet Alice Cooper og Motorhead.

Etter dette prøveåret har ildsjelene i Kvinesdal kommet fram til at samarbeidet med Tort & Svie AS ikke har tatt den ønskede retningen, og meddeler med dette at Kvinesdal Rock Festival AS stopper alt samarbeid med Tort & Svie.

Gløden for å arrangere Norway Rock i Kvinesdal brenner fremdeles sterkt i ildsjelene i Kvinesdal, og arbeidet med å etablere Stiftelsen Norway Rock Kvinesdal er allerede inne i sluttfasen. Et prosjekt som en samlet Kvinesdal Kommune , Handelshuset i Kvinesdal og Harvest Bar allerede har stilt seg støttende til.

Det siste året har vist hvor viktig det er å ha en sterk lokal forankring der alle har samme ambisjoner og ønsker for festivalen framover.

Det presiseres at det er ikke Kvinesdal Rock Festival AS som starter stiftelsen, men er et helt nytt uavhengig selskap som skal drive festivalen videre.
Stiftelsen Norway Rock Kvinesdal kommer til å arrangere Norway Rock på Øyesletta i Kvinesdal 9-12. juli 2009.

Annonsering av band kommer fortløpende, så sjekk vår hjemmeside for mere info:
www.norwayrock.no


!HUSK!

Minnekonsert på Folken i Stavanger 29. November.

Denne kvelden skal vi minne de som gikk bort under Norway Rock Festival 2008. Alle band stiller gratis, og alt overskudd går til de 3 etterlatte barna.

Lineup: * Six Eyes Lost * K[nine] * Heatseekers (ACDC tribute) * Trendkill (Pantera tribute)

Billetter kan bestilles på: www.folken.no Priser: 170/220