NECRODEATH på Club Maiden

NECRODEATH på Club Maiden

Fredag 2.november:

Necrodeath (ita)
Black Flame (ita)
Kill (sve)
Nebular Mystic (nor)

DJ: Unborn
Cc: 130,- Id: 20 är Kl. 20.00