SAXON – The Inner Sanctum

SAXON – The Inner Sanctum

Følelsesvart, innovativt og grasiøst oppstår hele åpningssporet omkring stemningsstrukturen; en ny vei for resten av platen. «Need For Speed» og «Let Me Feel Your Power» er rå diamanter som glimrer med Saxons beinharde og hurtige behandling – rett og slett en obligatorisk og heftig headbang! «Red Star Falling» blir en rød kjempe i sammenligning, tung, treig og fjernt fra den vante Saxon energien, men fanden som den ryster inn i marg og bein, likanes. «I've Got To Rock To Stay Alive» har det heftigste og mest typiske rock ‘n' roll riffet på hele platen – tenk deg «Rock ‘n' Roll» og «Moby Dick» av Led Zeppelin i samme låt med Saxon manér, min sympati går ut til denne låten. Singelen «If I Was You», platens første singel, sikkert valgt ut i samarbeid med plateselskapet, de bruker ofte å kreve en salgssingel, er et utsagn om empati. Den kan ses på to måter. På den ene hånd, den uttrykker Saxons sjelsliv, men er ikke forstått som uttrykk i sannhet. Det er et spill på den sarkastiske betydningen av platetittelen. På den annen hånd, Saxon vil vi skal ta fatt i det teksten faktisk sier. En tekst skal være sann; den er en samtale med en person. Teksten pretenderer å tale sant fordi den hevder noe; det ligger et implisitt krav på sannhet. En tekst kan bare forstås om den betraktes som en vilje til å si noe sant, og derav reises spørsmålet: Hvem er jeg og du som snakker sammen? Den som innordner seg en tekst, innordner seg i samtalen. Man må ta stilling til tekstens alvor som sannhet og forstå den på et didaktisk grunnlag, det vil si at vi kan lære av den. En kompromissløs kombinasjon med to ulike holdninger i en enkel sangtekst og låtstruktur, ikke visste jeg det var mulig. Så har jeg fått årets leksjon av Saxon.

Noen ganger er det å vurdere en plate som å spille tennis. Harde baller krever hurtige beslutninger. Slik er det også med Saxon. 2006 utgivelsen The Eagle Has Landed fikk en femmer, og ankepunktet er ubalanse i miksingen med høye trommer og lav, skingrende vokal. Det lider ikke The Inner Sanctum av – banna bein. Den er vel balansert, hard som stein, tindrende klar som en sommermorgen, eksplosiv som en rød kjempe og rede til å senke skuta med en kanonkule. Samvittigheten for å gi den full score beror på at Saxon har vært ytterst raus med å gi av seg selv. En dobbel live-plate på ca. 75 minutter hver og samtidig er det for andre gang de stiller opp på Wacken Open Air, også i år for de som ikke har fått med seg det eller ikke har erfart Saxon fra scenen tidligere. Og platen har en utmerket DVD på kjøpet. Jeg kan begrunne avgjørelsen med at platen er det allerhelligste, og eventuelle innvendinger kan stiles til Saxon selv.

http://www.saxon747.com/
http://www.spv.de/
http://www.spvusa.com/