Den 30. april arrangerer FOLK (Frivillige og Lojale Kids) Nattrock på Kultursenteret ISAK, og de trenger ditt band! Nattrock er et rusfritt arrangem…ent arrangert av ungdom, for ungdom på ISAK.

Vil du spille? Send inn demo på mail: kontakt@frivilligekids.com

Fristen for demoinnsending er 2.april 2012. Send inn så fort som mulig!