Inferno trenger dine minner

Inferno trenger dine minner

Hei alle unge og gamle Inferno travere!  

Vi trenger små stoff til Inferno magasinet. Kunne dere tenke dere å dele hva som har vært deres höjdare i løpet av de ti årene som har gått? ca 100 ord om hver "sak/minne"; Konserter, episoder, folk, artister, vorspiel, nachspiel, tabber og suksesser, beste og verste av hva som helst..etc etc.. Jo flere saker jo bedre, så ikke vær beskjeden, og skulle noen av dere sitte på bilder eller andre skatter som egner seg til trykk så send de med!  

Onsd 13. jan er dødlinje for småstoffet så jeg må ha de innen da og på engelsk seff. Heder, ære og udødlighet loves alle som sender inn sine infernalske ord!

Sendes til runa@infernofestival.net