QUART 2008 er avlyst

QUART 2008 er avlyst

QUARTFESTIVALEN 2008 AVLYST

Styret i stiftelsen Quartfestivalen besluttet fredag kveld å avlyse årets festival. Samtidig besluttet styret å begjære stiftelsen konkurs. Konkursbegjæringen vil bli innlevert Kristiansand tingrett tidlig neste uke.

Bakgrunnen for styrets enstemmige beslutning er først og fremst at årets billettsalg til festivalens kjernepublikum har vært langt svakere enn budsjettert og forventet. Majoriteten av billettene som er solgt til nå, er solgt gjennom sponsorater og avtaler med bedrifter. Salgstallene for ordinære billetter er så lave at det anses som helt urealistisk å skulle nå et salg som vil sikre at årets festival går i balanse.
Styret har gjennom vinteren og våren holdt seg løpende orientert om den økonomiske situasjonen i stiftelsen. Forventningen om at billettsalget ville ta seg kraftig opp når festivalprogrammet etter hvert ble booket, har ikke blitt innfridd. Siden onsdag denne uken har styret arbeidet intenst med å vurdere ulike løsninger for gjennomføring av årets festival. I styremøtet fredag kveld kom likevel et enstemmig styre frem til at det ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre årets festival. Ved å avlyse festivalen og begjære oppbud, vil tapet for stiftelsens kreditorer bli begrenset i forhold til hva som hadde vært tilfelle ved en gjennomføring av festivalen.
– Det er trist for alle som har arbeidet hardt for å lykkes med årets festival at vi har vært nødt til å konkludere på denne måten. Quartfestivalen er en institusjon i Norge og viktig for både Kristiansand og hele Sørlandet, sier styreleder Steinar J. Olsen.
Festivalsjef Daniel Nordgård beklager også situasjonen, men han er enig i at styrets beslutning er den mest ansvarlige løsningen i forhold til den krevende situasjonen festivalen er kommet i.
– Vi er stolte av årets festivalprogram og opplever også at programmet har fått bred anerkjennelse i musikkbransjen. Samtidig må vi erkjenne at vi åpenbart ikke har truffet godt nok hos publikum, sier Daniel Nordgård.